http://i.imgur.com/WVz92.gif
BuLLsKzsg!

BuLLs Says;,ATAM HER ZAMAN , HER YERDE DAİMA İZİNDEYİZ..

Kzsg Says;Ne Mutlu Turkum DiyeneRaDo ~ Xatlivacip ~ BuLLs ~ Tiqfer ~ Squel ~ Sniper ~ seoa ~ firefly ~ Eroin ~ Muro ~ ScReaM ~ MaDison ~ Kzsg

Blogum

İllagel Bilgi Platformu